Posar una denuncia

Quan un animal sofreix maltractament, abandonament o qualsevol altre vexació s’ha de denunciar a les autoritats competents, que són els Mossos d’Esquadra, la Policia Municipal o els Serveis Territorials de Medi Ambient. La denuncia es pot fer oralment o per escrit i ha d’identificar al denunciant, explicar què ha passat o s’ha vist i aportar proves (fotografies, vídeos, instruments d’agressió, testimonis i altres medis que demostrin el que ha passat).

Si s’aporten tots els elements de prova, i els fets queden suficientment acreditats, s’inicia un expedient sancionador contra l’autor dels fets. Usualment s’imposa una sanció econòmica i en casos excepcionals per la seva gravetat, es porta l’assumpte al jutjat.

Cal que els ciutadans denunciïn els casos de maltractament animal i prenguin consciència de que aquesta és l’única via per aconseguir que les autoritats, les administracions i els jutges prenguin d’una manera seriosa aquest tema. De res ens serveix que continuem lamentant-nos de que ningú fa res, i que les coses no serveixen per res. Si volem que de debò funcionin, hem de forçar l’engranatge i el mecanisme sobretot administratiu per a que les lleis no només estiguin escrites als papers sinó que es posin a la pràctica. I la única manera és presentant denuncies.

Creixell Natura, us facilita un model tipus de denuncia revisat per un magistrat, que podeu descarregar, i utilitzar per tramitar les vostres denuncies.

denuncia-animals-catala

Un cop omplert el model i recopil·lades les proves, ho heu de portar o enviar per correu certificat al departament de Medi Ambient de la vostre corresponent província. En el cas de les persones que viuen a Tarragona s’hauran d’adreçar:

En el cas de Tarragona:

Serveis Territorials de Medi Ambient de Tarragona

Cardenal Vidal i Barraquer, 12-14

43005 Tarragona

Telf: 977 24 15 14 – Fax: 977 24 15 09

e-mail: sttarragona.dmah@gencat.net

Quins fets podem denunciar?

L’actual llei de Protecció animal permet denunciar el fets que a continuació exposarem.

 • Maltractar o agredir físicament animals.
 • Sacrificar gats i gossos.
 • Abandonar animals.
 • Capturar gossos i gats ensalvatgits amb l’ús d’armes de foc.
 • Esterilitzar animals, practicar mutilacions a animals i sacrificar animals sense control veterinari.
 • Organitzar o participar en baralles de gossos, de galls o d’altres animals.
 • Mantenir els animals sense l’alimentació necessària o en instal·lacions inadequades donis del punt de vista higienicosanitari, de benestar i de seguretat.
 • Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç i l’exhibició pública d’animals o dels ous i els cries d’exemplars d’espècies de la fauna autòctona i de la no autòctona protegides o en perill d’extinció.
 • Venda ambulant d’animals fora de mercats i fires autoritzades.
 • Anul·lar el sistema d’identificació.
 • Fer tir al colom.
 • Fer matances públiques d’animals.
 • Instal·lar atraccions firals de cavallets en què s’utilitzin animals.
 • Fer un ús no autoritzat d’animals en espectacles.
 • Subministrar substàncies a un animal que li causin alteracions de la salut o del comportament.
 • No donar als animals l’atenció veterinària necessària per a garantir-ne la salut.
 • Caçar en espais declarats reserves naturals de fauna salvatge en què la caça està prohibida i en refugis de fauna salvatge.
 • Fer donació d’un animal com a premi o recompensa.
 • Transportar animals de manera inadequada.
 • Filmar escenes fictícies de crueltat, maltractament o sofriment d’animals.
 • Usar coles o substàncies enganxoses com a mètode de control de poblacions d’animals vertebrats.
 • Exhibir animals als aparadors dels establiments de venda d’animals.
 • Fer exhibició ambulant d’animals com a reclam.
 • Vendre o fer donació d’animals per mitjà de revistes de reclam o publicacions assimilables.
Anuncis